STATISTIK PERKARA PERDATA 2020

 

KLASIFIKASI PERKARA PERDATA 2020

 

NO. KLASIFIKASI PERKARA MASUK
BULAN TOTAL 
010 020 030 040 050 6 7 8 9 10 11 12
1 Perceraian  0   0   0   0  0   0     0     0           0
2 Hak Ulayat/Persekutuan Adat 0 0 0 0 0 0 0 0         0
3 Penyalahgunaan Hak 0 0 0 0 0 0 0 0         0
4 Perbuatan Melawan Hukum 0 0 0 1 0 0 0 1         2
5 Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran 5 5 5 1 2 6 3 0         27
6 Pengangkatan Wali Bagi Anak 0 1 0 0 0 0 0 0         1
7 Pengangkatan Pengampu Bagi Orang Dewasa Yang Kurang Ingatan 0 0 0 0 0 0 0 0         0
8 Permohonan Akte Kelahiran Terlambat 0 0 0 0 0 0 0 0         0
9 Permohonan Ganti Nama 0 0 0 0 0 0 0 0         0
10 Wali Dan Ijin Jual 0 0 0 0 0 0 0 1         1
11 Pendaftaran Pernikahan Terlambat 0 0 0 0 0 0 0 0         0
12 Akta Kematian 1 0 1 1 0 1 2 2         6
13 Lain-Lain 0 2 0 0 1 0 0 0         3
14 Objek Sengketa Tanah 0 1 1 0 0 0 0 0         2
15 Wanprestasi (Gugatan Sederhana) 0 0 1 1 0 0 0 0         2
16 Perbuatan Melawan Hukum (Gugatan Sederhana) 0 0 0 0 0 0 0 0         0
17 Wanprestasi 1 0 0 0 0 0 0 0         1
18 Leasing/Sewa Beli 0 0 0 0 0 0 0 0         0
19 Perjanjian Borongan 0 0 0 0 0 0 0 0         0
20 Jual Gadai 0 0 0 0 0 0 0 0         0
21 Pusaka Tinggi/Pusaka Rendah 0 0 0 0 0 0 0 0         0
22 Sertifikat/Girik 0 0 0 0 0 0 0 0         0
23 BPSK 0 0 0 0 0 0 0 0         0
24 Partai Politik 0 0 0 0 0 0 0 0         0
25 Pengampuan 0 0 0 0 0 0 0 0         0